Går videre på milliardinvestering til kraftforsyning

Statnett har besluttet å gå videre med en ny 420 kV-ledning fra Isfjorden til Fræna, via en ny transformatorstasjon på Istad.

Senioranalytiker Lars Petter Myklebust presenterte Statnetts planer for ROR.  Foto: Jannike Svensvik

Nyheter

(rb.no) Investeringen vil bli på 1,3 milliarder kroner. Løsningen ligner på ett av tre alternativer Statnett lanserte i 2015.