Kulturminne:

Åsan husmannsplass

Åsan husmannsplass. Ein viktig del av historia vår.  Foto: Geir Grav

Nyheter

Siste lørdag i måneden presenterer vi et kulturminne i Rauma. Spalten «Kulturminnet» er skrevet av Geir Grav, som er ansatt som rådgiver i Rauma kommune.