Kraftverk starter driften etter stadige forsinkelser

Skorgeelva kraftverk har startet kjøringen av turbinen og vil være i full drift om få uker. Men prosjektet har vært utsatt for gjentatte forsinkelser.

Inntaksdammen: Skorgeelva kraftverk henter vannet fra en inntaksdam oppe i Skorgedalen. Derfra ledes det gjennom en to kilometer lang tunnel ned til selve kraftstasjonen.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Kraftverket består av en inntaksdam oppe i Skorgeelva, og en to kilometer lang tunnel som er boret gjennom fjellet og skal lede vannet ned til turbinstasjonen noen hundre meter ovenfor sjøkanten ved Skorgen.