Stort overskot i helseføretaket. Men:

Så lenge må barn og unge vente på psykisk helsehjelp

Folk i fylket må vente kortare på behandling enn elles i Norge, men likevel for lenge: I august måtte barn og unge vente 73 dagar på psykisk helsehjelp, over dobbelt så lenge som kravet. Vaksne måtte vente 72 dagar. Men økonomien har helseføretaket kontroll på.

KONTROLL PÅ ØKONOMIEN: Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke.   Foto: STAALE WATTØ / SUNNMØRSPOSTEN

Nyheter

(Rbnett) Status for økonomi, ventetider og andre tilhøve i helseføretaket for dei siste fire månadene, er mellom sakene til styremøtet onsdag 22. september. Saksframlegget viser at Helse Møre og Romsdal har god kontroll på økonomien, medan dei ikkje har fått til å kutte ventetidene nok.