– Dette er en umulig tanke

Hvis Vegvesenets forslag til trasé blir valgt, blir familiegården til Synnøve og Per Bersås rasert. Det er en umulig tanke, mener Synnøve og Per Bersås.

Kan miste husa: Synnøve og Per Bersås står i fare for å miste husa på gården dersom Statens vegvesen får viljen sin. Nå håper de at lokalpolitikerne i Rauma stanser planene.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Tida siden 2019, da Vegvesenet lanserte to av fire alternativ som medførte riving av gården, har for ekteparet på Nordre Flatmark vært tunge. Alternativ tre og fire medfører at husene må rives. Vegen skal gå rett gjennom husene. Og høgda på vegen vil være omtrent som mønet på gammelhuset.