Nye Veier om E136: – Vi er klare

– Det må være en kortslutning et sted. Er det noen som mener at E 136 er et for dårlig prosjekt?

Ubegrunnet frykt: Nye Veiers direktør for planlegging og drift mener det er ubegrunnet skepsis til når Nye Veier eventuelt vil gjennomføre opprusting av E136 gjennom Rauma. 

Nyheter

Direktør for planlegging og drift i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland, er forundret over kritikken som har kommet fra ulikt politisk hold i forhold til at det vi komme en betydelig forsinkelse på E136 dersom de får tildelt strekninga mellom Ålesund og Dombås, slik regjeringa nå foreslår. Han mener det må bety at noen mener prosjektet har får dårlig samfunnsnytte til å bli prioritert av Nye Veier tidlig i perioden for ny Nasjonal Transportplan.