Utdanner fremtidens problemløsere

5.-7. trinn ved Innfjorden friskole har i flere uker jobbet med et spennende skoleprosjekt hvor de har brukt Minecraft som en del av undervisningen.

Mellomtrinnet ved Innfjorden friskole har brukt Mindcraft for Education i undervisningen siden nyåret og frem til vinterferien. Bak til venstre: Guri Bjerkeli Berild, Alisa Hage og Martin Husby Øvstedal. Halvsittende fra venstre: Julia Hage, Leander Søvik Elton, Tiril Bruaset Engen, Brage Bruaset Engen, Helene Sjelden, Nils Bromander, Aksel Haugen-Vik og Albert Gustafsson Hage. Foran fra venstre: Live Bø Venås, Annbjørg Hegsbro Vik, Sigrid Bjerkeli Berild, Oda Gjerde Grønning, Bethina Vold, Erika Simone Gridset, Marius Pavlov Gridset og Jacub Bø Berild.   Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Ved Innfjorden skole har de siden 2014 hatt som mål å utdanne fremtidens problemløsere, ved at elevene lærer å bruke fremtidens teknologi.