Psykiatrisk sjukepleier oppfordrer barn og unge til å ha kontakt til tross for koronatiltak:

– Viktig at foreldre støtter

– For ungdom er venner nesten viktigere enn familie. Derfor er det viktig at koronatiltak ikke isolerer dem, sier Audhild Mølmen.

Oppfordrer: Audhild Mølmen, psykiatrisk sjukepleier for barn og unge i Rauma kommune, forstår at de sosiale koronatiltakene kan føles særlig vanskelig for ungdom. – Ta kontakt med voksne du stoler på om du trenger noen å snakke med, sier hun.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Psykiatrisk sjukepleier for barn og unge i Rauma kommune, Audhild Mølmen, priser seg lykkelig for at smittesituasjonen i Rauma er stabil. Etter den første lange perioden med koronasmitte, og stengte skoler, så hun og kollegene på helsestasjonen i kommunen, at det var noen barn og unge som traff noen få venner, andre hadde ikke truffet noen fysisk. Hun er glad for at elevene får være på skolen nå, det ivaretar sosial kontakt og hverdagsstruktur, mener hun.