Kommunens kutt innen helse og velferd går utover jordmorstillingen:

Må halvere jordmorstillingen

Fra nyttår vil Rauma kommune ha en jordmor som jobber i kun halv stilling. Derfor har nåværende jordmor, som jobber 100 prosent, sagt opp.

Presset situasjon: - Når vi mister 24 millioner kroner i inntekter, må det tøffe prioriteringer til, sier helse - og velferdssjef i Rauma kommune, Harald Digernes-Westby, om situasjonen.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe / Arkiv

Nyheter

– Når vi mister 24 millioner i inntekter på grunn av at vi blir 400 innbyggere færre, er det tøffe prioriteringer som må til, også innen helse og omsorg. Det har vært en lang prosess med alle tjenestetilbud, som også har vært oppe til politisk behandling i siste kommunestyremøte den 1. oktober, sier Harald Digernes-Westby, helse- og velferdssjef i Rauma kommune.