Forskere svømte sammen med laksene nedover elva

– Vi har sett mye laks!, sier fire forskere, som i løpet av to dager lot seg drive med strømmen nedover lange strekninger av Rauma elv. Laksebestanden i elva har doblet seg hvert år etter den siste rotenonbehandlingen.

OPTIMISTER: Fire dykkere fra Veterinærinstituttet er optimister etter å ha drevet drivtelling av laks og ørret i Rauma elv. Overvåkingsfisket har gitt dobling i fangstresultatet hvert eneste år siden 2017.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Alle tall peker rett veg for reetableringen av elvene i Rauma som lakseførende vassdrag. Ifølge Vidar Skiri, lederen i Rauma Elveeierlag, har overvåkingsfisket gitt en dobling av fangsten sammenliknet med foregående år hvert eneste år siden 2017.