– Bør følge dagens trasé

– Gjennomgangstrafikken er viktig for Åndalsnes, sier Ola Ulfsby Bottheim, styreleder i RRH, i et innspill til Terje Tovans utspill om ny trasé for E136 gjennom Rauma.

har innvendigner: Ola Ulfsby Bottheim, styreleder i RRH, liker ikke Terje Tovans favorisering av Nye Veiers trasevalg for ny E136 utenom Åndalsnes. Foto. Evy Kavli 

Nyheter

Terje Tovan har i et intervju til Romsdals Budstikke tatt til orde for at E136 mellom Ålesund og Dombås bør legges utenom Åndalsnes. Han snakker varmt om Nye Veier AS sitt forslag om å legge vegtrase direkte fra Måndalen via Isterdalen, og utløp ved Trollryggen i Romsdalen.