– Bør følge dagens trasé

– Gjennomgangstrafikken er viktig for Åndalsnes, sier Ola Ulfsby Bottheim, styreleder i RRH, i et innspill til Terje Tovans utspill om ny trasé for E136 gjennom Rauma.

har innvendigner: Ola Ulfsby Bottheim, styreleder i RRH, liker ikke Terje Tovans favorisering av Nye Veiers trasevalg for ny E136 utenom Åndalsnes. Foto. Evy Kavli 

Nyheter

Terje Tovan har i et intervju til Romsdals Budstikke tatt til orde for at E136 mellom Ålesund og Dombås bør legges utenom Åndalsnes. Han snakker varmt om Nye Veier AS sitt forslag om å legge vegtrase direkte fra Måndalen via Isterdalen, og utløp ved Trollryggen i Romsdalen.

– Vi i RRH mener at utbedringen av E136 bør følge dagens trasé, som også er i tråd med planene til Statens vegvesen, sier Bottheim.

Til Tovans utsagn om at Åndalsnes skulle være glad for å slippe gjennomgangstrafikken og tungtrafikken gjennom Åndalsnes, påpeker Bottheim at det heller ikke i dag er gjennomgangstrafikk i turistbyen.

– En omlegging av traseen vil ikke påvirke den trafikken. Vi er et trafikknutepunkt, og trafikken fra fv. 64 fra Molde vil måtte gå her. Gods fra Sunnmøre som skal til togterminalen, må også gjennom Øran. En eventuell trasé utenom, kan også svekke satsingen på den miljøvennlige løsningen, som gods på bane er, sier han.

Bottheim påpeker også at det er viktig for bedrifter, både innen handel og turisme, at flest mulige stopper på Åndalsnes.

– Mange besøkende betyr økte inntekter, flere arbeidsplasser og flere skatteinntekter til kommunen.