Arne Nævra (SV) vil ikke gi Nye Veier jobben med å bygge ny E136 utenom Åndalsnes

– Stopp motorveggalskapen

– Vi kan ikke fortsette med eventyrprosjekt som Møreaksen og bygge fire felts motorveger for 110 kilometer i timen. Nye Veier AS må heller ikke få lov å bygge ny E136 utenom Åndalsnes, sier stortingspolitiker Arne Nævra (SV).

Yvonne Wold og stortingsrepresentant Arne Nævra fotografert på Øran.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

(Rbnett.no): Arne Nævra er kjent for tv-seerne som en av landets fremste naturfotografer. Nå er han stortingsrepresentant for SV, og sitter i samferdselskomiteen. Torsdag ettermiddag besøkte han Rauma, med klar støtte til ordfører Yvonne Wold om å si nei til å la Nye Veier AS få bygge ny E136 utenom Åndalsnes.

Nei til veg utenom Åndalsnes

– Jeg ser at Nye Veier AS har tanker om å bygge ny E136 mellom Måndalen og Trollryggen, utenom Åndalsnes. En løsning med rettere veg og høyere fartsgrense vil verken bli billigere eller ha mindre utslipp av klimagasser enn om vegen utbedres via Åndalsnes, sier Arne Nævra til Romsdals Budstikke.

– Hva er galt med å la Nye Veier AS få legge ny E136 i tunnel, korte ned kjøretida og spare kilometer og dermed miljø?

– Om ikke lenge vil det kun være nullutslippsbiler. Da blir ikke debatten om utslipp så interessant. Vi mener Nye Veier AS planlegger ny veg ut fra motorvegstandard, med fire kjørefelt og 110 kilometer. De går fram som i barneleken «Vi går rett fram, samme hva vi støter på». Det er en voldsom voldtekt mot naturen og kulturvernområder.

Stiller nye krav til Nye Veier

SV vil jobbe for at partiene på Stortinget skal endre mandatet til Nye Veier, slik at de får i oppdrag å bygge trefelts veger, med 90 kilometers fartsgrense. Jeg tror de fleste på Vestlandet ville vært fornøyd med å få kjøre på gode veger med 90 kilometers fartsgrense, sier Arne Nævra.

– Vegvesenet må få fortsette

– Statens vegvesen har kommet langt i å planlegge E136 mellom Hjelvik og fylkesgrensa. De må få fortsette jobben og gjennomføre vegutbyggingen, sa Yvonne Wold.

– Jeg har sett hva Terje Tovan i tidligere Borgerlisten mente om E136 utenom Åndalsnes. Faktum er at det aller meste av trafikken via Øran-krysset på Åndalsnes kommer langs fylkesveg 64 fra Molde. Dessuten: Skal godsbilene komme til terminalen på Åndalsnes for å levere eller hente gods på Raumabanen, må de innom Øran-krysset, forklarer Yvonne Wold.

Legg vekk eventyrprosjekt

Arne Nævra mener partiene som vil hjelpe distriktene til bedre vegstandard totalt sett, må legge vekk det han kaller «eventyrprosjekt» om ferjefri E39 med motorvegstandard.

Gråter krokodilletårer

– Ta Møreaksen. Bygges Møreaksen, får man en vedlikeholdsutgift på 200 millioner kroner i året. Det er krokodilletårer når politikere i Møre og Romsdal gråter over at det mangler penger til rassikring og til å utvide eksisterende veger slik at det blir gul midtlinje, og samtidig stemmer for gigantprosjekt som Møreaksen. De store pengesummene må settes inn i distriktsvegene. Jeg har snakket med blant andre Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad i Sp, som begge støtter ferjefri E39. Skal distriktsvegene bli bedre, må lokalpolitikerne snakke med sine kolleger sentralt i partiene. Den store testen blir hva partiene mener når Nasjonal Transportplan skal formes til våren, sier Arne Nævra.

Artikkelen ble først publisert i Romsdals Budstikke.