Ei gammal sak er i mål:

Endeleg parkeringsplass

– Ja, dette har det vore eit ønskje om i fleire tiår.

Ferdig: Slik ser den nye parkeringsplassen ved gravlunden på Holmemstranda ut med blikket vendt vestover. Begge foto: Stein Siem 

Nyheter

Kyrkjeverje Magny Landre slår fast at det no berre er asfaltering som står att før ein ny parkeringsplass er ferdig ved gravplassen på Holmemstranda. Og ho legg ikkje skjul på at ho er glad for endeleg å ha fått gjennomført noko det har vore spørsmål om i fleire tiår. Bakgrunnen har vore ein svært vanskeleg parkeringssituasjon, særleg i samband med gravferder der besøket har vore stort.