«Har veldig stor tru på at vi skal klare denne omstillinga»

Kommunedirektør Toril Hovdenak har tru på at Rauma kommune skal klare å få drifta i balanse.

Kommunedirektør Toril Hovdenak.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

– Jeg har veldig stor tru på at vi skal greie denne omstillinga. Det handler om at vi må lære av de beste, sier Hovdenak til Åndalsnes Avis.

– Hvem er de beste?

– Det varierer fra sektor til sektor.

Hun legger ikke skjul på at kommunen er inne i en krevende tid.

Merforbruk på sju måneder: 30,6 millioner kroner

Rauma kommune har et merforbruk ved utgangen av juli i år på 30,6 millioner kroner.


– Situasjonen er svært alvorlig og et signal om at vi må ta kraftfulle grep for å få drifta i balanse, sier Hovdenak til Åndalsnes Avis.

Mest krevende er det innenfor helse og omsorg som bruker langt over gjennomsnittet av sammenliknbare kommuner.

– Det henger sammen med at vi ikke greide godt nok overgangen med innflytting i helsehuset og den omlegging av tjenester som skjedde da, sier Hovdenak.

Kommunen kan ved utgangen av året få et merforbruk som er på 30-33 millioner kroner.

– Det kan det, men det er noen usikkerhetsmomenter. Og det er koronasituasjonen som gjør dette uforutsigbart. Og ikke minst to sentrale faktorer som lønnsvekst og prisvekst.

– Og så er det også slik at det som har medvirket til det store merforbruket, er svikt i utbytte fra Rauma Energi på 8 millioner kroner. Dessuten at prisene på kraft, som gjør at den konsesjonskrafta har vi fått årlige inntekter fra avviker fra budsjett på sju millioner kroner.

Hun legger til at en del av tiltakene som ble vedtatt i desember i fjor, blant annet avvikling av 15 institusjonsplasser, ser man økonomisk effekt av først denne høsten.

Kommunedirektøren sier at grensejusteringa ved at Vågstranda og Hjelvika går til Vestnes er krevende. Særlig krevende er det å finne eksakt hvilke kostnader som forsvinner.

– Det er ikke bare inntekter som blir borte, men også kostnader. Og det er vår jobb å identifisere dem og ta dem ned, sier hun.

Hovdenak skryter av sine ansatte i denne krevende tida:

– Både ledere og involverte ansatte i Rauma kommune har jobbet godt i prosessen.