FHI: Smittespredning fortsatt på lavt nivå til tross for utbrudd i enkelte kommuner

Koronaspredningen betegnes fortsatt som lav i ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet, til tross for utbrudd og klynger i enkeltekommuner.
Nyheter

– Til tross for lokale utbrudd og klynger ser vi ingen stigning i innleggelser i sykehus, innleggelser i intensivavdeling eller covid-19-assosierte dødsfall, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

– En forklaring er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig sykdom. En annen forklaring kan være at det er langt flere som testes, og at det omfattende smittesporingsarbeidet gjør at vi oppdager flere smittede med mildere sykdomsforløp nå enn tidligere, fortsetter Vold.

De siste fire ukene har antall meldte tilfeller ligget på mellom 356 og 374, til tross for at det har vært en betydelig økning i antall tester som er gjennomført de siste ukene.

374 personer fikk påvist koronasmitte i forrige uke. For de to siste ukene er antall smittede 13,6 per 100.000 innbyggere.

(©NTB)