Fylkesmannen sier nei til lensmannskontor på Øran

Årsak til at Fylkesmannen klager: Fare for flom fra elva, fare for flom som følge av skred fra Mannen og fare for stormflo med bølger fra havet.

Denne verkstedbygningen er planlagt å bli nytt Rauma lensmannskontor.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det betyr måneder utsettelse.