Driftslederstilling i Rauma kirkelige fellesråd satt vakant

Driftslederen for kirkene i Rauma blir ikke erstattet enda, grunnet den krevende økonomiske situasjonen i kommunen.

Hen kirke i Isfjorden.  Foto: Amalie Holm

Nyheter

Etter at Hans Oskar Gaustadnes sa opp som driftsleder hos Rauma kirkelige fellesråd, ble stillingen satt vakant. Her har han hatt ansvar for hele 18 bygg inklusivt kirkene og kirkekontoret. Selv mener han at det er behov for stillingen.