Møtestart kl. 14

Får RRH penger? Følg kommunestyret her

Onsdag kl. 14 er det kommunestyremøte i Rauma. Blant sakene som skal behandles, er søknaden fra Romsdal Reiseliv og Handel om økonomisk støtte.

Her kan du se Rauma kommunestyre. Møtet foregår digitalt på grunn av koronarestriksjoner.

Nyheter

Her er sakslista:

39/20 - Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av protokollunderskrivere.

40/20 - Referatsaker

41/20 - Orienteringssaker

42/20 - Tiltak for å redusere mobbing i Rauma-skolen

43/20 - Tilstandsrapport 2019 for skolene i Rauma

44/20 - Selskapsavtale Nordmøre og Romsdal brann og redning - justering

45/20 - Stadfesting av stemmekretsar og skulekretsar i Rauma kommune ifbm. grensejustering

46/20 - Søknad om støtte fra RRH

47/20 - Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023

48/20 - Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten - 2021-2024

49/20 - Suppleringsvalg av vararepresentant til nasjonalparkstyret for Reinheimen

50/20 - Valg av representantskapsmedlemmer til Krisesenteret for Molde og omegn 2020-2024

51/20 - Årsmelding fellesrådet for ELF

52/20 - Spørsmål/interpellasjoner

Her kan du laste ned saksdokumenter.

Møtet foregår digitalt via Teams. Dette på grunn av smittevernrestriksjoner i forbindelse med koronapandemien.