Regjeringen regner med skattetap på nærmere 10 milliarder kroner

Regjeringen regner med et bokført fall i skatte- og avgiftsinntektene på 10 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett, etter det NTB erfarer.
Nyheter

– Samlet sett innebærer forslagene til endringer i skatte- og avgiftsopplegget et provenytap på om lag 9,9 mrd. kroner påløpt og 8,7 milliarder kroner bokført i 2020 sammenlignet med saldert budsjett for 2020, heter det i budsjettet.

Flere av endringene i skattene og avgiftene er kommet som følge av koronakrisen.

– Etter at budsjettet for 2020 ble lagt fram, har Stortinget vedtatt en rekke endringer i skatte- og avgiftsopplegget som følge av virusutbruddet. Disse endringene antas å gi et provenytap på om lag 8,1 milliarder korner påløpt og 5,0 milliarder kroner bokført i 2020, skriver regjeringen.

(©NTB)