Rauma-veg får 4,7 kilometer ny asfalt

Strekninga fra Torvika til Hamre på FV64 er den einaste fylkesvegen i Rauma som får ny asfalt i sommar.

Ei fylkesvegstrekning i Rauma blir tilgodesett med asfalt denne sommaren.   Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Fylkeskommunen skal asfaltere nær 100 kilometer av til saman 3.200 kilometer fylkesvegar i år.