Permitterte 45-50 ansatte – utelukker ikke at det blir flere

Sjefen for Kroken-konsernet, Morten Lillehagen, sier de har tatt kraftige grep. De gjør hva de kan for å posisjonere selskapene på kort sikt for å komme gjennom den krevende koronakrisen.

Morten Lillehagen i Kroken-konsernet.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Permitteringene i forbindelse med koronasmitten kommer ikke så lenge etter at Kroken-konsernet hadde en nedbemanningsrunde i høst. Da var rundt 15 oppsigelser og permitteringer, som ble jevnt fordelt ut over i landet, og mer utenfor Rauma, ifølge administrerende direktør Morten Lillehagen i Kroken Gruppen AS, som er morselskapet i Kroken-konsernet.

– Konsernet har til sammen 125 årsverk. 40–50 prosent av de ansatte er berørt av permitteringene, sier han.

Alvorlig for flere Rauma-bedrifter: Mer enn 109 er permittert

De største Rauma-bedriftene har permittert over 109 ansatte. Selskapene i Kroken-konsernet står alene for 45.


Selskapene Lillehagen leder driver salg av bobiler og campingvogner, rekvisita og tilbehør og med verkstedtjenester.

– Vi har ikke ventet med å gjøre noe. Men det er så uoversiktlig – det kan jo gå fra vondt til verre. Og så kan vi håpe på at det blir med noen uker, og at marked og etterspørsel kommer noe tilbake. Men det er grunn til å tro at ringvirkninger vil være omfattende ettersom det er massive permitteringer i hele landet, sier Lillehagen, som karakteriserer situasjonen som kritisk for Kroken-konsernet.

– Er du redd for at dere ikke kommer gjennom dette helskinnet?

– Jeg vil ikke si noe annet enn at vi har vært i en utfordrende situasjon over de siste par åra, og det som skjer nå gjør at det blir ytterligere påkjenninger og utfordringer for oss – i alle fall i det korte bildet. Hvis tiden går, så taler ikke det for vår sak, sier Lillehagen, som forteller at de sliter med store varelager.

Rauma-bedriftene økte i ansatte, omsetning og lønnsomhet

Næringslivet i Rauma er styrket de siste tre åra. Bedriftene vokser i omsetning, resultat og antall ansatte og har i tillegg forbedret evnen til å tåle tap.


Det har vært krevende fra han i august i fjor overtok etter Pål Ragnar Amundsen i sjefsstolen.

– Det har vært utfordringer hele vegen. 2020 skulle være et oppryddingsår – nå kan det trekke ut i tid, sier han.

– Frykter du flere permitteringer?

– Jeg vil ikke avvise det. Det er vurderinger vi vil gjøre fra uke til uke.

Han konstaterer at brorparten av deres kunder er godt voksne og i liten grad vil være økonomisk påvirket av koronaen.

Frykter full permittering

Arild Hartviksen, daglig leder i Elementpartner AS, kan ikke utelukke at alle 80 ansatte kan bli permittert.


– Men når vi vel må konstatere at vi er i en krise, så påvirker det folks atferd og forbruksmønster generelt. Slikt sett tror jeg det er andre i handelsnæringa som blir mer truffet enn oss, etterspørselsmessig. De lyse sidene er at ferie i eget land og i Skandinavia definitivt er høgaktuelt. Vi skal gjøre det vi kan for å stå gjennom og ta del i «rekylen» som kommer, sier Lillehagen.

Han roser ansatte som viser forståelse for situasjonen som bedriften er i.

Måndalen : – Det er et lys i tunnelen

Til tross for permitteringer, ser ikke Sigbjørn Sørli i Måndalen, helt svart på det.


– Med det medietrykket og informasjon vi ser i alle kanaler, så er folk forståelsesfulle. De ser at her må man ta grep og gjøre det raskt for å komme seg gjennom den tida som det pågår som verst, sier han.

25-30 av de som er permittert i forbindelse med koronatiltakene, jobber på Åndalsnes.