Rauma kommune har søkt om å bli pilotkommune i «Fritidskortet»:

Vil gjøre aktiviteter gratis

– «Fritidskortet» kan gi flere barn og unge muligheter til å delta på ulike aktiviteter og idretter, også uavhengig av foreldrenes inntekt, sier ordfører Yvonne Wold.

Søknadsprosess: Helse og velferdssjef Harald Digernes-Westby, ordfører Yvonne Wold, politiker KrF Solrun Sørli og leder for frivillighetssentralen, Kairith Fugledal Kvarsnes, håper Rauma kommune kan bli en pilotkommune i «Fritidskortet». – Det kan gi barn og unge muligheter til tilhørighet over tid, uten at det koster foreldrene noe, sier Solrun Sørlie. Foto: Evy Kavli 

Nyheter

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har gitt Barne- og familiedepartementet et oppdrag i å utrede en fritidskortordning med utprøving i flere pilotkommuner.