Rauma-mann fengslet for fire uker

En mann i 30-åra fra Rauma er varetektsfengslet for fire uker etter mistanker om kroppsskade, tvang, forsøk på lovbrudd og brudd på ilagt kontaktforbud.

  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Påtalemyndigheten ba om fire ukers varetektsfengsling og fikk tingrettens medhold. «Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder», skriver Romsdal tingrett i kjennelsen. Og «Retten mener at det her er en konkret og nærliggende fare for at siktede vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates nå.»