Fylkeskommunen godtar fjerning av bommen på Vågstranda

Nyheter

Under møtet til Fylkesutvalget mandag, ble fjerningen av bommen på E136 Vågstrandstunnelen behandla politisk. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik hadde før møtet anbefalt å godkjenne fjerning av bommen.


Vågstrandstunnelen:

Helge Orten: – Ingen grunn til å tro det blir endringer

Høyres Helge Orten tror ikke at Frps utgang fra regjeringslokalene vil få konsekvenser for fjerningen av bommen ved Vågstrandstunnelen.


Det ble også resultatet, da et enstemmig fylkesutvalg stemte for godkjenning av fjerninga av bommen.


– Det skal ikkje stå på oss

Roald Fiskdal i Eksportvegen AS fortel at dei gjer det dei kan for at bompengeinnkrevinga ved Vågstrandstunnelen skal kunne stoppast snarast råd.


Etter planen skal bommen fjernes innen utgangen av denne måneden.


Bommen skal fjernast innan 31. januar

Samferdselsdepartementet bekreftar at bommen ved Vågstrandstunnelen skal fjernast innen utgangen av månaden.