Bygger om på nabogarden: – Vi skal skape noko unikt

– Vi gjer dette fordi vi vil at garden skal vere ein arbeidsplass for familien også inn i framtida, seier Marthe Hage.

bygger ut: Det gamle huset, som no blir renovert, blir ein naturleg del av tunet på Lensmannsgarden. Marthe Hage fortel at arbeidet vil ta eit og eit halvt år. Alle foto: Stein Siem 

Nyheter

Tunet på Lensmannsgarden i Innfjorden er i ferd med å bli større. Turistverksemda Lensmannsgarden blir no utvida med eit nytt hus og til saman i overkant av 70 senger.