Ga publikum høy puls

Kilian Jornet og Tom Erik Heimen sørget for at publikum fikk høy puls og svette hender da de holdt foredrag om sine halsbrekkende ekstremsport-​ ​eventyr.

Fullt hus: Konferansesalen i Tindesenteret var fullsatt av et lydhørt publikum da Tom Erik Heimen og Kilian Jornet fortalte om sine liv som ekstremsportutøvere. Tilhørerne fikk et innblikk i hva som motiverer de to til å stadig sprenge nye grenser. De snakket også om refleksjonene de har gjort seg når uhell og ulykker har rammet folk som de har hatt et nært forhold til.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

De to har utviklet et turvennskap de siste åra, på tross av at de ferdes i fjellet på nokså ulike måter. Mens Kilian Jornet foretrekker å løpe på beina opp og ned de bratteste fjellsidene er Tom Erik Heimen mest kjent som basehopper. Men når begge to får ski på beina finner de gjerne fram til de aller bratteste snørennene og stuper seg ned der sammen.