Her er alle personene som skal representere Rauma

Kommunestyret har valgt personer som skal representere kommunen i ulike råd, styrer og utvalg som ikke er politiske. Her er alle valgene av nemnder og verv for perioden 2019-2023.
Nyheter

Arbeidsutvalget

«Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.»