– Kartlegging av kvikkleire forenkler kommunenes jobb

Ifølge, Ingrid Havnen, sjef for prosjektet i Skred – og vassdragsavdelingen i NVE, ønsker de å kartlegge skredrisikoen i Norge.

Kvikkleirerapport/kart fra NVE som viser faresoner rundt Setnesmoa og boligfeltet Frydenlund vest. 

Nyheter

I NVE har de holdt på med kartlegging og grunnundersøkelser i store deler av Norge siden 1980-tallet. Etter at kvikkleireraset i Rissa gikk i 1978, ønsket de en slik kartlegging.