Reidar Brude spør: - Vil ordføreren ta initiativ til et møte med folk på Vågstranda?

Reidar Brude (Uavh) stiller spørsmål til den nye ordføreren i periodens første møte.

Reidar Brude mener det er tid nok til å prøve å få omgjort vedtaket fra KMD.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Torsdag møtes de nyvalgte og gjengvalgte politikerne til periodens første kommunestyre. Til dette møtet har Reidar Brude (Uavh.) sendt inn et spørsmål til den nye ordføreren. Spørsmål vil, etter alt å dømme, som vanlig bli behandlet til slutt i kommunestyremøtet.