Disse ble valgt inn i menighetsrådene

35 medlemmer og 30 varamedlemmer ble valgt i kirkevalget.

Solveig Ulseth Vold ble valgt inn i menighetsrådet i Voll.   Foto: Evy Kavli

Lise Brandli er valgt inn i menighetsrådet i Kors.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Jan Peter Valde er valgt inn i menighetsrådet i Hen.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

Øverdalen sokn

Marit Elise Brudeli

Bente Alnæs

Marit Kvam

Bjørnar Einang

Johan Brudeli (vara)

Terje Hatledal (vara)

Lillian Bergene (vara)

Harry Magne Brude (vara)

Kirsti Irene Stavem (vara)

Bare 13 prosent stemte i kirkevalget

Få benyttet seg av stemmeretten i kirkevalget. – Det er klart at vi hadde ønsket oss en høyere valgdeltakelse. Men vi har fått på plass sju flotte meninghetsråd med mange motiverte medlemmer, sier kirkevergen.


Kors sokn

Lise Brandli

Gabriel Karsten Støve

Linda Sogge

Arne Jarle Skiri

Brit Myskja (vara)

Solbjørg Skiri (vara)

Kjell Sogge (vara)

Marius Remmem (vara)

Kristian Andreas Runde (vara)

Vågstranda sokn

Inger Marie Henriksen Talberg

Oddbjørg Strømme Andersen

Atle Jarl Astrup

Knut Asle Vik

Ragnhild Marianne Pedersen (vara)

Liv Hjelvik Astrup (vara)

Jenny Kaspara Vikås (vara)

Cato Hansen (vara)

Voll sokn

Liv Anette Borge

Solveig Ulseth Vold

Jostein Vold

Monica Helen Dalsgård

Arnfrid Lyngved Skare

Torbjørn Hjelden (vara)

Reidun Gridset Stenerud (vara)

Lars Støbakk Stenerud (vara)

Elin Søvik Hjelden (vara)

Liv Edith Kaagen Vik (vara)

Kåre Bø (vara)

Grytten sokn

Mona Synnøve Brude

Randi Flåten

Ståle Anders Gyldenås

Wenche Heen

Guri Synnøve Næss Krohn

Yuliya Johnson

Liv Kari Øien Kroken (vara)

Parley Albert Augustsson (vara)

Margrete Waldersløw Monge (vara)

Eid og Holm sokn

Marit Eide

Lise Frilund Kjell

Marianne Brevik

Ottar Rydjord

Lise Berit Holm

Anders Eide

Kåre Hatle (vara)

Arne Lybergsvik (vara)

Hen sokn

Jo Unhjem

Lisbet Børset Dahle

Kristine Rønning

Solbjørg Margrete Dahle Aslaksen

Jan Peter Valde

Øyvind Eimhjellen

Lisbet Ellingseter (vara)

Helene Hanset Willa (vara)

Britt Kathrine Aasen (vara)

Anita Fagerholt (vara)

Monica Elin Kavli Larsen (vara)