Vil selge fem til halv pris

Et enstemmig formannskap stemte for at fem tomter i det nye boligfeltet skal legges ut på kampanje til femti prosent av vedtatt tomtepris.

nytt boligfelt: 16 tomter har stått klare i to år, men ingen har blitt solgt. Nå tar politikerne grep, og lager kampanje. Foto: Per Kristian Bratteng 

Nyheter

Formannskapspolitikerne stilte seg enstemmig bak innstillingen fra rådmann Toril Hovdenak: