Rauma med på felleserklæring om reinere cruiseskip

14 kommuner i Norge er nå med på en felleserklæring for en mer miljøvennlig cruisenæring.

Ordfører Lars Olav Hustad signerte på vegne av Rauma kommune felleserklæringa om en mer miljøvennlig cruisenæring.  Foto: Ninja Sandmose, Oslo kommune

Nyheter

Kravlista til cruisenæringen er på 14 punkt. 13 kommuner signerte avtalen i februar. Nå er også Eid kommune med på erklæringa.