– Planlegg din pensjonisttilværelse tidlig

– Det er mye som må være på plass for å oppfylle AFP, sier Frøydis Elnan, regionkontorleder i Handel og Kontor, region Midt-Norge.

Gode råd: Frøydis Elnan, regionkontorleder i Handel og Kontor, region Midt-Norge, oppfordrer folk til å planlegge sin pensjonisttilværelse i god tid. 

Nyheter

Ifølge Elnan er det første kravet som må være oppfylt for at en arbeidstaker kan søke om AFP ordning, at vedkommende er ansatt i en bedrift som er tilsluttet AFP-ordningen.