Vil vurdere å ansette en kommunal vigsler

Formannskapet åpner for å ansette en ny person i en mindre stilling som kan gjennomføre viglser - primært utenfor arbeidstid.

Kan vie: Toril Hovdenak er en av seks som har kommunal vigselsrett. Foto: Arnt Øyvind Siem 

Nyheter

Formannskapet vedtok at rådmannen skal utarbeide et forslag til praktiske ordninger for hvordan denne stillingen skal fungere, og så komme tilbake til kommunestyret med forslag om delegasjon av vigselsrett.