Nye kart skal gjøre det lettere å vurdere skredterreng

Romsdalen har vært pilotprosjekt for kartene som skal gjøre det lettere å vurdere snøskredfare.

Kart: Halvor Hagen viser fram det nye skredkartet til Anita Vik Buckley på Norsk Tindesenter og kultursjef Øystein Valde. Rundt 45 turer er så langt klassifisert. KAST (klassifisering av snøskredterreng) er en metode som har utgangspunkt i et kanadisk system. Foto: Stine Vandevjen Olsen  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

NVE har nå publisert en ny kartserie, KAST, som består av utvalgte turer som er manuelt klassifisert av skredeksperter og fjellførere.