Har kjørt ut mange lastebillass:

Har kjørt ut mange lastebillass: Ingen funn fra krigen

– Der har det ikke vært gjort søk etter sprenglegemer tidligere, sier krigshistoriker Tor Christian Jevanord.

Det er et stort gravearbeid og mye masse som er gravd ut i den store tomta i Isfjordsvegen, men ingen spesielle funn er gjort i forbindelse med dette arbeidet.  Foto: Stein Siem

Nyheter

Tor Christian Jevanord legger ikke skjul på at han er overrasket hvis det ikke er gjort eller blir gjort funn i den store tomta som i disse dager blir gravd ut i Isfjordsvegen i sentrum av Åndalsnes. Han sier det nesten alltid har vært funnet rester fra krigen når det er gjort store gravearbeid i sentrum av Åndalsnes.