Heter det Otterholm eller Oterholm?

Det vil Statens kartverk nå få klarhet i.

Otterholm, eller Oterholm, ligger i Måndalen.   Foto: Norkart AS

Nyheter

Rauma kommune forteller på sine hjemmesider at saken nå er ute på høring.

Det er Statens kartverk som har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gårds- og bruksnavn og for naturnavn.

I dag er det stort sett Otterholm som er i bruk i Sentralt stedsnavnsregister. Kartverket beklager at saken har blitt liggende ei stund før den kommer opp:

– Formålet med navnesaken er å avgjøre om navnet heller bør skrives Oterholm, skriver Kartverket i et brev til Rauma kommune.

Otterholm, eventuelt Oterholm, ligger i Måndalen.

– Før det blir gjort vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om skrivemåten av gårdsnavn og bruksnavn. Det samme har lokale organisasjoner om navn som de har særlig tilknytning til, skriver Rauma kommune.