Naboer ber helsevesenet stanse terroren

Gjennom snart 20 år har den psykisk sjuke personen opptrådt truende og aggressivt mot sine naboer. Nå ber naboene helsevesenet stanse terror av ei hel grend.

De opplever maktesløshet, naboene til en psykisk sjuk person, som har plaget dem gjennom snart 20 år. Bildet er gjort uskarpt for å anonymisere personene.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Naboene føler seg helt maktesløse og rådville. Etter utallige samtaler og/eller brev til Rauma lensmannskontor, kommunelegen, kommunens administrative helseledelse, politimesteren og fylkeslegen, ligger deres håp i å fortelle media om hva de opplever. Og hva terroren har å si for deres livskvalitet.