Ber om at grensejustering utredes

Departementet ber Fylkesmannen utrede konsekvensene for ei grensejustering for Vågstranda.

Kartet er hentet fra Vågstranda Vel sin søknad om grensejustering. De foreslår at grensa blir som inntegnet på kartet.  

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk i august i fjor oversendt saka om grensejustering mellom Rauma og Vestnes, for Vågstranda. Fram til nå har det vært uklart om departementet vil avvise saka, eller sende den tilbake til Fylkesmannen for utredning. 1. mars ble det klart at departementet har landet på det siste alternativet, – utredning.