Leder tirsdag 29. januar 2019:

Yrkestrafikken kan ikke ta så store deler av kostnadene

"Vi forstår godt at transportnæringa reagerer på den store prisøkningen."

Yrkestrafikken må ta en altfor stor andel av kostnadene med å la passasjerer reise gratis på ferjene.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Forslaget til nye ferjetakster rammer transportnæringa hardt. Det er ikke rettferdig at yrkestrafikken skal måtte betale så mye ekstra for at passasjerer i personbiler skal få reise gratis.

Mye tyder på at vi om et snaut år får betaling med Autopass-brikke på ferjene i Møre og Romsdal. For både de reisende og ferjemannskapet er det en enkel betalingsmåte. Har du Autopass-brikke, blir du trukket fra kontoen med det samme du kjører om bord. Mangler du brikken, får du regning i posten – akkurat som ved bomvegpasseringer. Og altså gratis for passasjerer.

Men tapet av inntekter for passasjerene må hentes inn igjen. Hvis politikerne sier ja til det nye Autopass-regulativet, betyr det at billettprisene for kjøretøy stiger.

På strekninga Sølsnes-Åfarnes har vi allerede fått høgere billettpriser. I fjor ble takstene skrudd opp med to takstsoner da det ble satt inn ei ekstra ferje på fjorden. Dette utgjorde vel 17 prosents økning i billettprisene.

Nå kommer det trolig enda mer: I det nye Autopass-regulativet vil takstene for personbil øke med 24 prosent. Og for en 17 meter lang lastebil stiger billettprisen med 12 prosent. Og som ikke det er nok: Næringslivet skal ikke lenger få 50 prosent rabatt på kjøretøy, men bare 40 prosent rabatt.

To takstsoner opp, høgere kjøretøytakster og kutt i rabattordninger svir kraftig for næringslivet. På strekninga Sølsnes-Åfarnes vil en 17 meter lastebil få en økning i billettprisen på 48 prosent.

Fylkeskommunen har sendt forslaget til Autopass-regulativ ut på høring. I juni skal fylkestinget beslutte om ordningen skal innføres. Det bør bli sterke reaksjoner på forslaget.

Vi forstår godt at transportnæringa reagerer på den store prisøkningen. Næringa har allerede opplevd økte kostnader på en rekke bomveger i landet, det er for eksempel varslet at det på Eksportvegen E136 blir dyrere for tungtransport dersom Vegamot overtar. Når også billettprisene på ferjene skrus opp kraftig, er det fare for at enkelte transportselskap ikke overlever. Da er man nødt til å se på en mer rettferdig fordeling av kostnadene.