Debatt:

Tenk miljøvern hver dag

– Dette opptar oss: – I forbindelse med at Naturvernforbundet i Rauma fyller 30 år i år har vi i styret besluttet å skrive litt om hva som opptar oss, skriver Solveig Indrebø. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Stein Siem 

Fastlagt: – Dette fastlagt og er ikke oppe til diskusjon i det hele tatt, sier Dag Olav Tennfjord (bildet) og Anders Riise i Høyre. 8FOto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre 

Nyheter

I forbindelse med at Naturvernforbundet i Rauma fyller 30 år i år har vi i styret besluttet å skrive litt om hva som opptar oss. Vi har ganske forskjellige innfallsvinkler på hvorfor vi engasjerer oss. Men et felles mål er at vi ønsker en bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling betyr (iflg. Store Norske Leksikon) at vi ønsker en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det er nesten umulig for enkeltmenneske å forstå konsekvensene av det vi holder på med i dag. Vi er faktisk nødt til å stole på at forskere og styresmakter tar seg av de store linjene og ser de store sammenhengene. Men i den grad det er mulig kan vi påvirke styresmaktene ved å brukes stemmeretten vår i politiske valg. Samtidig må vi prøve å ta tak i vår egen hverdag.

Mitt engasjement er å bevare den vakre naturen vi omgir oss med her i Rauma. Hver gang jeg går på tur her tenker jeg at jeg er heldig som får oppleve fjellene, skjønnheten, mangfoldet og følelsen av stillhet i naturen. Jeg ser gjerne at så mange som mulig får oppleve dette, og ser også at dette kan skape nye arbeidsplasser i kommunen. Men i vår iver etter å få fler turister til Rauma må vi ikke glemme å ta vare på det genuine og miljøaspektet i det hele. Leste nettopp med glede i avisen at Rauma Kommune skal bli en bærekraftig reiselivsdestinasjon. Det må innebære at Reiselivsselskapet Romsdalen A/S satser på kortreiste markeder og ikke på turister fra det store markedet Asia. Vi vet at flytrafikk bidrar til store mengder ødeleggende klimagasser. Går også ut fra at de ikke vil basere sin turistvirksomhet på forurensende Cruisetrafikk.

Romsdalseggen og Aksla er et av de store reisemålene i kommunen. Den har blitt masseturismens lekegrind og må forvaltes deretter. Frem til nå har vi sett at dopapir og annet søppel har vært et problem. Personlig synes jeg at stadig økende bruk av summende droner også forstyrrer opplevelsen av naturen. Det finnes regler for droneflyging på nettet, men dette vet ikke turistene om, så her må noe gjøres. Flott å se at prosjektgruppa for Romsdalseggen prøver å legge en besøksstrategi, og håper natur og miljøvern står langt fremme i strategien.

Det er lettere å ta tak i de tingene vi ser enn de vi ikke ser. Det krever mindre å ta tak i problemstillinger med dopapir og plastforsøpling i naturen og sjøen, enn det er å skjære ned på eget forbruk og tenke på fremtidige generasjoner. Det er mye enklere å kritisere andre enn å gjøre noe selv. Vi har lett for å tenke at det vi ikke ser får andre ta seg av. Jeg, og mange med meg, reiser på ferie med fly og båt til spennende reisemål, selv om vi vet at flyreiser forårsaker store mengder skadelige klimagasser. Mitt ønske for fremtiden er at absolutt alle stopper litt opp og tenker natur og miljøvern i hverdagen. Det vil utgjøre en forskjell, og vi vil overføre sunne holdninger til våre barn og barnebarn. Håper bare det ikke er for sent....