Jakter på folk som har flyttet på bygda

Trym Kjøs skriver masteroppgave om hvorfor folk velger å flytte fra byer og «ut på bygda». Nå vil han snakke med folk som har tatt valget.

Lektorstudenten Trym Kjøs.  Foto: Lars Forsdal Halvorsen

Nyheter

Kjøs er fra Eidsvåg i Nesset, og han starter med å henvende seg til folk i heimkommunen og Rauma.

– Hvorfor Rauma også?

– Jeg vet at Rauma har vært ganske god på å promotere natur og friluftsliv. Jeg regner med at det er en del folk som flytter dit av den grunn, og at et er en del friluftsinteresserte der, sier Kjøs til Åndalsnes Avis.

Kjøs går lektorstudiet og tar hovedfag i samfunnsfag. Planen er å bli samfunnsfaglærer.

Hans masteroppgave i sosiologi, med den tentative tittelen «Å flytte fra byen til bygda», tas ved Institutt for statsvitenskap og sosiologi ved NTNU i Trondheim.

– Det jeg vil finne ut av er hvorfor folk i voksen alder velger å flytte ut til rurale områder. Urbanisering er den største drivkrafta når det kommer til mobilsieringsmønster i Norge. Byene vokser og bygdene blir mindre. Så er det likevel grupperinger som velger å flytte motsatt, sier Kjøs.

– Hvorfor er akkurat det så interessant?

– Er det ikke interessant med folk som går litt mot strømmen? spør Kjøs, og sier at han kom over begrepet moturbanisering og vil dykke ned i dette.

Til oppgaven er han opptatt av å finne folk som har gjort nettopp dette; gått motstrøms.

– Oppgaven skal inn i mai, derfor vil jeg ha kontakt så fort som mulig, sier Kjøs.

Trym Kjøs har e-postadresse trym.k92@gmail.com og telefon 917 44 922.