45 nestenulykker på fire år

Raumabanen er i norgestoppen i antall usikra jernbaneoverganger. Bare siden 2015 har det skjedd 45 uønska hendelser eller nestenulykker.

Grunneier Arve Horgheim fikk i høst montert ny grind på planovergangen hans på Horgheim, etter flere års masing. Statistikken fra Bane NOR viser et stort antall nestenulykker på Raumabanen de siste årene i tilknytning til de usikra planovergangene.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

Nå jobber Bane NOR med en større satsing for å sikre eller fjerne tallet på planoverganger på Raumabanen.