Ønsker at Raumabanen skal bli pilot for hydrogentog

Fylkesutvalget med enstemmig uttalelse.

  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

I uttalelsen fra fylkesutvalget mandag heter det: "Fylkesutvalet viser til forslag som er til behandling i Stortinget vedr. forsøk med bruk av hydrogen som drivstoff av aktuelle jernbanestrekningar. Fylkesutvalet vil peike på at Raumabanen er godt egna som hydrogenpilot, mellom anna med tilgang til hydrogen i fylket, og ber departementet gå inn for at Raumabanen får status som pilot."

Samtlige parti stilte seg bak uttalelsen.

Uttalelsen skal følge saka om godstog på Raumabanen, der fylket ber "samferdselsministeren ta initiativ ovanfor aktuelle godstransportaktører for å finne løysingar som kan gi fortsatt godstransport på Raumabanen."

– Bra for Rauma å ha et enstemmig fylke i ryggen i denne saka, sier Per Vidar Kjølmoen (Ap), som er medlem av fylkesutvalget.

Det var stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) som tidligere denne måneden fremmet et forslag overfor Stortinget som aktualiserer en nasjonal pilotsatsing på hydrogentog til erstatning for dagens dieseltog.

– Raumabanen vil egne seg veldig bra for hydrogentog, slik vi ser det. Og den er godt sammenlignbar med to banestrekninger i Tyskland som seinest i september startet opp med hydrogentog, sier Nævra til Åndalsnes Avis.

Lederen for transport- og kommuniasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), har flere ganger gitt uttrykk for at Raumabanen kan være en interessant banestrekning for å teste ut hydrogentog i Norge. Men både Nordlandsbanen og Rørosbanen er i forslaget til Stortinget nevnt.

Transport- og kommuniasjonskomiteen skal seinere behandle saka.