Nato-kolonner på lokale veger fredag

Statens Vegvesen melder at trafikken på følgende vegstrekninger i vårt område vil bli berørt av militære kolonner og trafikk i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture :

  Foto: NTB Scanpix

Nyheter

1 kolonne fv. 64 Setnesmoen – Molde, E39 Molde – Bergsøya, rv. 70 Bergsøya – Kristiansund kl. 08.00 – 11.06.


1 kolonne rv. 70 Kristiansund – Bergsøya, E39 Bergsøya – Molde, fv. 64 Molde – Åndalsnes, E136 Åndalsnes – Dombås, E6 Dombås – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn - Alvdal kl. 14.00 – 23.58.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Det tas forbehold om endringer, melder Statens Vegvesen.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet.

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle vegene i de aktuelle tidsrommene.