Inviterer til kurs for pårørende til personer med demens: – Viktig å be om hjelp i tide

– Kurset vil gi de pårørende hjelp og veiledning i de praktiske og følelsesmessige utfordringene det er å ha en dement i familien, sier Liv Sølvi Valde, veileder i Friskliv og Mestring.

Pårørende som ønsker å delta på kurset, kan få avlastning ved å ta med de man har ansvar for til dagsenteret på helsehuset; May-Grethe Gridset, demenskoordinator, Liv Sølvi Valde, veileder Friskliv og Mestring, Lillian Bjerkeli Grøvdal, avdelingsleder Friskliv og Mestring, Britt Eli Støve, Rauma demensforening, og Kairith Fugledal Kvarsnes, leder for frivilligsentralen.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Det er Friskliv og Mestring i samarbeid med demenskoordinator og Nasjonalforeningen for folkehelsen, som arrangerer kurs for pårørende til personer med demens for aller første gang i Rauma.