Utsetter renovasjonsavgjørelsen til neste møte

Ny informasjon har kommet til.

For abonnentene blir det antakelig ikke stor forskjell om man tilhører det ene eller andre selskapet.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

En av sakene politikerne i kommunestyret skulle ta stilling til onsdag var hvilket selskap Rauma skal være tilknyttet når det gjelder renovasjon. Det står mellom Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap (NIR), hvor Rauma i dag er medlem, og Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap (RIR).