- Bedriftene må legge til rette for at det skal være enkelt å velge grønt

foto