– Nå blir vi snart ni

foto
staben: De ansatte i Anunatak i dag. Fra venstre Emma Julie Jensen, Christin Nybråten, Elin Herjehagen, Elin-Sofie Ødegård, Gry Matvik og Heidi Leren. Vibeke Strand Dahle var ikke til stede og nyansatt Guro Ringen kommer til etter påske. Foto: Stein Siem