Høyre/FrP-regjeringen har gitt kommunene i Møre og Romsdal økonomi til å styrke viktige velferdstjenester. Innbyggere får dermed tjenester tilpasset sine faktiske behov.

Kommunene har fått bedre kommuneøkonomi med denne regjeringen, og vi ser at flere nå er på vei ut av Robek. Dette gjør at vi kan forbedre helsetilbudet til barn og unge, styrke tidlig innsats i skolen og sikre et bedre tilbud til rusavhengige og pasienter som trenger rehabilitering. Dette bidrar til økt livskvalitet og større trygghet for mange.

For at kommunene skal kunne levere gode tjenester, er det avgjørende at kommunene har stabile inntekter. Dette har vår regjering levert i hele perioden, og det er det viktigste målet også for neste periode.

Rødgrønn skremselspropaganda tilbakevist

Arbeiderpartiet forsøkte i 2013 å skremme deg med medieoppslag om hvor mye kommunene måtte kutte dersom Høyre kom i regjering. Fasiten viser enkelt og greit det motsatte. Kommunene har nå langt mer å rutte med nå, enn da Arbeiderpartiet styrte. Dette har gitt kommunene mulighet til å videreutvikle tjenestetilbudet til deg som innbygger. Arbeiderpartiets skremsler er gjort til skamme.

Neste år vil Høyre/Frp-regjeringen sørge for en forsvarlig vekst i kommunenes frie inntekter på over fire milliarder kroner. Dette fordi vi vet at i de fleste tilfeller vet kommunene selv hva pengene bør brukes til. Vi vil også gjennomføre et kunnskapsløft som gir muligheter for alle, og vil derfor bruke betydelige ressurser på tidlig innsats i skolen. I tillegg må vi sørge for at helsestasjonene og skolehelsetjenesten er gode nok. Regjeringen prioriterer det vi kaller et sosialt sikkerhetsnett, og vil derfor blant annet gi rusavhengige og deres pårørende bedre tilbud om hjelp.

Høyre har gjennom fire år i regjering vist at vi tar kommunene på alvor slik at de kan bli gode velferdskommuner. I neste periode vil vi fortsette dette arbeidet, blant annet gjennom å overføre flere oppgaver fra staten til større kommuner. På den måten flytter vi makten og beslutningene nærmere der folk bor, og sikrer et levende lokaldemokrati.